Studiekringen

Elk jaar hebben we verschillende studiekringen, die worden geleid door een van de leden. Aan het begin van het jaar kies je een onderwerp en daar ga je dan acht avonden gedurende het jaar in een klein groepje over nadenken. Een kleine impressie van de onderwerpen van dit jaar: s

SK ‘Sagen en Mythen’
Deze sk houdt zich bezig met verschillende onderwerpen rondom de Griekse, Germaanse en Egyptische mythologieën. Onderwerpen als schepping, dood en hiernamaals passeren de revue. Daarnaast proberen we de mythologieën te actualiseren door er hedendaagse literatuur over te lezen.

SK ‘Toekomst’
Hoe zullen de techniek, de medische wereld en het milieu zijn over zoveel jaar? Wat denken diverse religies en de wetenschap over het einde van de wereld. Onze bevindingen proberen we praktisch te maken voor ons eigen leven.

SK ‘Nietzsche’
Wie was Friedrich Nietzsche (1844-1900)? Wat schreef hij en waarover? Daarover gaat studiekring Nietzsche. We behandelen zijn leven en werk, zijn manies en ‘metafysica’.

SK ‘Reformatie’
In deze studiekring klopt het hart van ons ‘Fundamento Reformato.’ We verdiepen ons in de inhoud van de reformatie. Hoe is deze ontstaan en is het nu nog relevant? Hebben we een nieuwe reformatie nodig of zouden we ons eigenlijk weer moeten aansluiten bij de Roomse moederkerk? Tijdens deze kring duiken we in het leven en in de werken van Calvijn en Luther en bezinnen we ons op ons reformatorisch bestaan.

SK ‘Midden Oosten’