Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.

Hoofdstedelijk dispuut der C.S.F.R.

Activiteiten

Op deze pagina staan de diverse activiteiten die we hebben op Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. verder uitgelegd.

Thema-activiteit 

Een belangrijk aspect van Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. is het studiekarakter. Dit komt ook naar voren in lezingen rondom een jaarthema. Afgelopen jaren zijn thema's zoals macht, leven en samenleven en identiteit behandeld. Dit jaar is het thema: 'Grenzeloos beleven of begrensd leven?'.

Ter voorbereiding op de lezingen wordt er via een syllabus literatuur of ander voorbereidingsmateriaal, zoals documentaires, verspreid.

Tijdens de lezing gaat de lector in op de vragen die hem tevoren zijn voorgelegd. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van een discussie.

Lezingen vinden plenair plaats en worden voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. Dan is er volop gelegenheid om tafelgesprekken te voeren. Tijdens de borrel die na de lezing plaatsvindt kan er worden doorgepraat over het onderwerp.

Bijbelkring

Ongeveer één keer in de twee weken vindt er een Bijbelkring plaats. Hierbij bestuderen vaste groepen van ongeveer zeven personen een Bijbelgedeelte.

Enerzijds is er aandacht voor het begrip van de Bijbeltekst zelf, maar anderzijds ook voor de bezinning. Hoe kan het gedeelte in het dagelijks leven in de praktijk worden gebracht?

Bijbelkringen vinden plaats bij leden op hun studentenkamers en worden voorafgegaan door een ontspannen maaltijd. Naast Bijbelstudie wordt er op deze avonden ook gebeden en gezongen. Op deze manier leren leden samen te luisteren naar Gods woord.

Dit jaar staat het Bijbelboek Hebreeën centraal. Daarnaast zullen er een aantal avonden zijn rondom het thema 'Gods realiteit in onze werkelijkheid'.

Studiekring

Ongeveer één keer in de maand wordt een studiekring gehouden. Tijdens deze avonden wordt een bepaald theologisch of maatschappelijk-cultureel onderwerp besproken. Op een kring is de mogelijkheid voor verdere verdieping in onderwerpen en een verbreding van kennis.

Eerstejaars volgen tijdens deze avonden de eerstejaarskring, waar ze kennis maken met de doelen en de grondslag van de vereniging en ingewijd worden in het studiekarakter van de C.S.F.R.

Huishoudelijke vergadering

Tijdens de Huishoudelijke Vergadering, die zes keer per jaar plaatsvindt, wordt door de Senatus de gang van zaken op het dispuut met de leden van de vereniging besproken. HV's nemen een bijzondere plaats in omdat hier de nodige besluitvorming plaatsvindt. Naast de gebruikelijke besprekingen, staat elke HV in het licht van een gebeurtenis.

Weekenden

Amsterdam CSFR weekend

Elk jaar gaat het dispuut in het najaar op Najaarsweekend en in het voorjaar op Voorjaarsweekend. Tevens is er in januari een stadsweekend, waarin het hele dispuut in Amsterdam verblijft.

Elk weekend zijn er lezingen, workshops, gezellige lange maaltijden, goede gesprekken, sportieve activiteiten en gezamenlijk kerkbezoek.

Naast de plenaire weekenden zijn er ook nog Bijbel- en studiekring weekenden. Ook heeft elk lid elk jaar de mogelijkheid om met het dispuut mee te gaan op reis naar het buitenland.

Amicitia

Het leven is meer dan studeren en daarom is er op het dispuut ook de nodige aandacht voor amicitia, welke de onderlinge band hooghoudt. Dit gebeurt onder andere op borrels, filmavonden en op dispuutsweekenden.

Ook na de officiële activiteiten is er voldoende gelegenheid om elkaar eens goed te spreken. Zo is er genoeg mogelijkheid om na een thema-activiteit te blijven naborrelen. En ook na de studiekringen is er een borrel waar de dingen die die avond de revue zijn gepasseerd, besproken worden of gewoon gezellig een biertje wordt gedronken.