Herengenootschap A.D.A.M.

Herengenootschap A.D.A.M. C.S.F.R. Amsterdam

A.D.A.M. is een vrolijk, genietend herengenootschap waar ze houden van een biertje en een goed gesprek. A.D.A.M. is de kritische noot op het dipuut. Dit frivole herengenootschap is echter niet alleen kritisch, maar ook opbouwend. Zo hebben ze de stamkroegavond elke derde donderdagavond van de maand ingesteld, zodat het dispuut elkaar in een ongedwongen sfeer kan spreken. Verder organiseren ze een prachtig mannenweekend. Kortom, A.D.A.M. zorgt voor een goede sfeer, kritische noot en brengt evenwicht.

Am. Gerjan van den Heuvel
Am. Derian Averesch
Am. Vincent Holleman
Am. Ewout Hoek
Am. Erik de Bruin

 

Damesgenootschap Artimisia

Damesgenootschap Artimisia C.S.F.R. Amsterdam

Damesgenootschap Artimisia, sub voce ‘ode alla donna forte’, is opgericht op 8 juni 2010 door vier dames die destijds lid waren van Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. De dames van Artimisia komen maandelijks bij elkaar om allerlei maatschappelijke thema’s te bespreken. Dit gebeurt aan de hand van boeken, films, redes, gesproken columns etc. Bij zulke vergaderingen zijn rosé en chocola verplichte aanwezigen!

Daarnaast organiseert het damesgenootschap de jaarlijkse amicae-borrel, welke vlak voor de dies plaatsvindt. Ook probeert ze een bijdrage aan de vereniging te leveren door onder andere het organiseren van een mini-studiekring of een debatavond en door punten van Huishoudelijke Vergaderingen van Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. te bespreken.

De naam die het damesgenootschap draagt verwijst naar een van de eerste vrouwelijke Italiaanse schilders, Artemisia Gentileschi. Hoewel ze eeuwen geleden leefde, echoot haar uitspraak nog steeds door: My illustrious lordship, I’ll show you what a woman can do!

Ama Riëlle Hogchem, presidente
Ama Else de Waal, adiutante
Ama Eunice van Pelt – Klein Jan
Mirjam van Willigen
Anneloes Keesmaat

 

Herengenootschap Nescimus

Herengenootschap Nescimus C.S.F.R. Amsterdam

Op 13 februari 2013 is het herengenootschap Nescimus opgericht. Dit genootschap is opgericht vanuit het besef dat het in deze tijd makkelijk is om over de dingen heen te leven. Waardevoller is het om na te denken over het wezen van de dingen: over wie wij zijn, waarom wij zo zijn, waarom de dingen zijn zoals zij zijn en de wijze waarop onze maatschappij in elkaar steekt. Het is onze vaste overtuiging dat een mens door studie steeds meer bepaald wordt bij de begrensdheid van het menselijk zijn en het denken. Juist deze overtuiging maakt de mens waardevol, en geeft een luisterend oor en openheid richting andere denkers. Het genootschap heeft de naam ‘Nescimus’ gekregen, omdat kennis van eigen onwetendheid een vereiste is om aan dit genootschap deel te mogen hebben. Ook de groten uit het verleden zijn zo begonnen. Zij wisten niets, maar hebben wel gedacht. Dit wetende, is het waardevol om deze personen en hun werken te bestuderen.

Doelstelling: Komen tot een grondiger christelijk wereldbesef en inzicht krijgen in het geheel van de historische lijn en ontwikkeling van de huidige tijd(geest).

Weg der middelen: Bestudering van klassieke werken vanaf de Franse Revolutie en de toepassing ervan in het huidige tijdsbestek. Gekozen is om te starten met de Franse Revolutie. De omslag van het algemene denken is van blijvende invloed op de huidige maatschappij. Daarnaast willen wij originele en/of christelijke denkers uit de negentiende en twintigste onder de aandacht brengen. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat de huidige academische wereld, waardoor wij opgevoed worden, een onderschatting kent van de waarde van deze werken.

Am. Timon van Doleweerd
Am. Lodewijk Kater
Am. Pieter Zandijk
Am. Jonathan van Rossum
Am. Floris Kater
Am. Bart van Vliet