Studiekringen

Elk jaar hebben we verschillende studiekringen, die worden geleid door een van de leden. Aan het begin van het jaar kies je een onderwerp en daar ga je dan acht avonden gedurende het jaar in een klein groepje over nadenken. Een kleine impressie van de onderwerpen van dit jaar:

SK ‘Amsterdam’
Deze sk houdt zich bezig met de mooiste stad van het land. We wonen er, maar hoe komt het dat Amsterdam zo groot is geworden? Welke interessante personen hebben er gewoond, of wonen er nu nog? De schoonheid van de grachten kan velen verbazen. Maar kunt u ook de namen van de grachten en de straten verklaren? Wat is tegenwoordig de identiteit van de slag? Hoe komt Amsterdam van al zijn problemen af, uw fietsen zijn er niet veilig toch? Kortom, van alles en nog wat over Amsterdam.

SK ‘Augustinus’
Aurelius Augustinus (354-430) is een markant figuur geweest in het vroege christendom, en vandaag de dag eveneens onmisbaar in de rij van invloedrijke filosofen. Op deze kring behandelen we zijn belangrijkste werk Confessiones. Dit unieke boek bevat een mengeling van autobiografie, religieus geschrift, theologisch traktaat en filosofische analyse. Daarnaast zullen we andere werken van zijn hand bekijken zoals Civitate Dei. Uiteindelijk maken we in de kringen de vertaalslag van Augustinus’ ideeën naar nu en laten we ons meenemen in zijn filosofische zoektocht naar geloof en waarheid.

SK ‘De Mens’

Wat en wie is de mens? In deze kring denken we met elkaar na over de vraag naar het mensbeeld. Er komen vragen aan bod als: Hebben wij een vrije wil? Wat betekent het om geschapen te zijn naar Gods beeld? Is ‘gender’ een sociale constructie? Hebben wij een ziel? Zijn wij onze voorouders? En waarin verschilt een mens van een dier? Als kring lezen we literatuur over een uiteenlopend aantal onderwerpen, waarbij we nadenken over de mens zelf en zijn plaats ten opzichte van God, mens en wereld. 

SK ‘Holocaust’

Duizenden, miljoenen mensen lazen deze woorden aan het begin van de 20ste eeuw en stemden er volmondig mee in. Rationele, weldenkende mensen. Artsen, officieren, bankiers en wetenschappers, Duitsers en niet-Duitsers, allen vielen ze voor Hitlers oplossing van de toenmalige wereldproblematiek: De Holocaust.
Het is na de tijd zelden voorgekomen dat zoveel mensen vielen voor één man en massaal een andere, afwijkende bevolkingsgroep van de aardbodem af probeerden te verwijderen als ware het een ziekte. Nog steeds is het denk ik belangrijk om te leren van de geschiedenis, en zeker van de Holocaust. Hoe kwam het dat mensen zover kwamen? Wat gebeurde er precies? Niet alleen het historische perspectief wordt belicht, maar er wordt ook ingaan op de psychologie, genocide in het algemeen, holocaustontkenning, helden van de Holocaust en de man die uiteindelijk de aanstichter was: Adolf Hitler.