Tijdens een thema avond is er altijd een lezing. Deze lezingen zullen allemaal rondom een bepaald thema zijn. Binnen Amstelo is het studie karakter een zeer belangrijk aspect. Als student is het belangrijk je brein naast het studeren ook te prikkelen met onderwerpen die verbredend zijn. Er wordt daarom ook altijd geprobeerd lectoren te vinden die passend zijn bij het jaarthema. Elke lector licht natuurlijk weer een ander aspect uit waardoor aan het eind van een jaar alle facetten en visies aan bod zijn gekomen. Afgelopen jaren zijn thema’s zoals macht, ‘Grenzeloos beleven of begrensd leven? of wat doen we hier nu eigenlijk? aan bod gekomen dit jaar is het thema weer anders.

Avonden

18 september zal het onderwerp “zinervaring’behandeld worden door filosoof Dr. Victor Kal.
30 oktober komt de medische ethiek aan bod, uitgelegd door chirurg Dr. Justin de Jong.
14 januari wordt het onderwerp geloof en kunst behandeld door kunstenares Wilma Wagenaar.
5 februari komt Prof. Dr. Antoine Bodar om te praten over depressie.
18 maart is er een debat tussen Dr. Bart-Jan Spruyt en Stefan Paas met als onderwerp Het gevluchte leven.
8 april is er een avond over immigratie door Prof. Dr. Ashley Terlouw.
27 mei wordt het onderwerp cultuur en calvinisme behandeld door Dr. Anne Schipper.