Tijdens een thema avond is er altijd een lezing. Deze lezingen zullen allemaal rondom een bepaald thema zijn. Binnen Amstelo is het studie karakter een zeer belangrijk aspect. Als student is het belangrijk je brein naast het studeren ook te prikkelen met onderwerpen die verbredend zijn. Er wordt daarom ook altijd geprobeerd de beste lectoren te vinden die passend zijn bij het jaarthema. Elke lector licht natuurlijk weer een ander aspect uit waardoor aan het eind van een jaar alle facetten en visies aan bod zijn gekomen. Afgelopen jaren zijn thema’s zoals macht of ‘Grenzeloos beleven of begrensd leven? aan bod gekomen dit jaar is het thema weer anders.

Dit jaar blijven we niet binnen onze comfort zone, maar het wordt spannend. Het thema luidt: ‘Gij. Geheel. Anders.’
– Gij: Het gaat over ons! Verschillenden van u zullen door middel van een persoonlijk verhaal vertellen wat het thema van de avond voor hen betekend.
– Geheel: Het gaat over Amstelo als groep! Hoe werkt een groep eigenlijk en hoe divers zijn wij?
– Anders: Het gaat over ‘anders’ zijn! Hoe gaan wij om met mensen die anders zijn dan wij? Welke invloed hebben ‘anderen’ op een homogene groep? Hoe kunnen totaal verschillende mensen toch goed met elkaar omgaan?
We onderzoeken dit jaar de diversiteit. Zorgt dit voor kloven en verwijdering of biedt diversiteit juist misschien wel onbenutte- kansen? Er zullen diverse onderwerpen aan bod komen. Als eerste onderzoeken we welke Godsbeelden er zijn en hoe deze de manier waarop we in het leven staan beïnvloeden. We gaan kijken naar hoe een groep werkt, en hoe het kan dat mensen buiten een groep ‘anders’ zijn. We verdiepen ons in kloven in de samenleving. Het ontstaan ervan, maar ook de manier waarop de politiek hier mee omgaat. We onderzoeken wat het is om anders geaard te zijn. Welke problemen brengt dit met zich mee en wat is een goede manier om hier als Christen mee om te gaan? En als last but not least gaan we staan in de schoenen van andersdenkenden. Wat hebben verschillende religies met elkaar gemeen en waarom staan ze toch zo ver van elkaar af?