Bijbelkring

Bijbelkringen zijn een belangrijk onderdeel van Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. Ieder jaar wordt een bijbelboek behandeld in ongeveer 10 avonden, waarin kennis over het voorgestelde gedeelte wordt verrijkt en persoonlijke gesprekken ontstaan naar aanleiding van een thema dat in het gedeelte naar voren komt. Tijdens deze avonden onthaast je tijdens een gezamenlijke maaltijd, met het hele jaar door hetzelfde groepje civieten die je hierdoor beter leert kennen.

Naast het bespreken van een bijbelboek worden ook bijbelgerelateerde thema’s besproken die je onder andere zelf kunt aandragen naar aanleiding van onderwerpen waar je mee zit of meer over wilt weten.
Juist in je studententijd is het fijn om met medestudenten dingen van God en waar je tegenaan loopt te bespreken. Vragen over geloof en wetenschap, basale geloofszekerheden die soms op losse schroeven komen te staan als je tussen medestudenten leeft die God niet geloven, maar ook vragen waar je als twintiger tegenaan loopt, kun je juist op Amstelo bespreken omdat je vrienden hier deze vragen herkennen.

HV's

De Huishoudelijke Vergaderingen nemen een bijzondere plaats in op de vereniging. Ze vinden zes keer per jaar plaats in het licht van een bepaalde gebeurtenis. Op de HV’s wordt door de Senatus (bestuur) de gang van zaken op het dispuut met de leden besproken. Iedereen mag zijn of haar mening geven waarna de nodige besluitvorming plaatsvindt rond belangrijke handelingen en ontwikkelingen. Deze imposante zaken vinden plaats in een zeer ontspannen sfeer. Kenmerkend zijn bijvoorbeeld studentikoze onderwerpen en ludieke moties terwijl er genoten wordt van overheerlijke pizza’s. De HV’s zijn een verademing voor onze leden en bieden orde, rust en regelmaat op het dispuut.

Borrels

Na elke studiekring is er een borrel. Er wordt onder het genot van een goudgele rakker en frisdrank onder andere nagepraat over de avond. De borrels worden afwisselend gehouden in onze dispuutshuizen en de sociëteit KPATHP aan de prinsengracht.

Dies Natalis

Op 9 december 1958 is Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. opgericht. Dit vieren wij onder de naam van Dies Natalis. Dies Natalis betekent geboortedag. Wij vieren de Dies Natalis door een week lang allerlei activiteiten te organiseren, zowel officieel als ontspannend. Zo is er bijvoorbeeld de diesreceptie waarbij externe contacten zoals familie en andere C.S.F.R.-besturen de mogelijkheid hebben om ons te feliciteren. Daarnaast is er de prediesborrel waarbij er gezellig met elkaar gegeten wordt en cabaret stukjes met studentenhumor opgevoerd worden. Als hoogtepunt is er het gala wat elk jaar in hartje Amsterdam met veel pracht en praal wordt gevierd. Doormiddel van de diesweek wordt onze trots opnieuw beleefd en vieren wij met veel passie onze verjaardag!

Reizen en weekenden

Elk jaar worden een paar weekenden besteed met het hele dispuut. Het najaars- en voorjaars weekend zijn op een kamplocatie ergens in de periferie. De sfeer is goed, de maaltijden reurig en de borrels zo lang er nog zin in is, want niemand hoeft naar huis te fietsen. In de winter is het stads weekend, waarbij iedereen in Amsterdam verblijft, de thuiswoners logeren dan bij dispuutsgenoten. Deze weekenden zijn de beste momenten om elkaar écht beter te leren kennen en vaak is dan ook bijna iedereen aanwezig. Daarnaast is er sinds enkele jaren een buitenlandse reis, waarbij veel leden een weekend meegaan naar een bestemming buiten Nederland. De buitenlandsereiscie zoekt een locatie waar nog niet iedereen is geweest en genoeg is te doen.

Studiekring

Elk jaar hebben we verschillende studiekringen, die worden geleid door een van de leden. Aan het begin van het jaar kies je een onderwerp en daar ga je dan acht avonden gedurende het jaar in een klein groepje over nadenken. Een kleine impressie van de onderwerpen van dit jaar:

SK De theologie van de twintigste eeuw

Met recht kunnen we zeggen dat Karl Barth de meest invloedrijke theoloog van de twintigste eeuw is, maar, hij was niet de enige. Hoewel het de titel is van deze studiekring is er eigenlijk geen dé, geen eenduidige, theologie van de twintigste eeuw, omdat het spectrum breder is dan ooit. Aan de ene kant zien we iemand als Harvey Cox, een vrijzinnige Amerikaan, die de secularisatie verheerlijkt, en stelt dat de christen daar een leidende rol in moet hebben. Aan de andere kant lezen we bij iemand als Abraham Kuyper juist dat we ons best moeten doen deze wereld christelijker te maken. Daar zet Aalders zich weer tegen af, als hij vindt dat we onze dualiteit van het aardse en hemelse leven maar gewoon moeten aanvaarden en niet proberen aan elkaar te spiegelen. Samen gaan we op zoek in een mooie afspiegeling van de theologie van de twintigste eeuw, om daar kennis uit te vergaren en persoonlijk op te reflecteren.

SK Kunst van de expressie

Deze studiekring is uitdagend en persoonlijk. U hoeft niet extravert of spontaan te zijn en al helemaal niet zweverig, allemaal niet nodig. Wel hebt u zin om lekker nieuwe dingen te gaan doen. Deze studiekring richt zich op expressie en we gaan ons bezig houden met verschillende kunstige vormen hiervan aan de hand van de drie hoofdgenres van de literatuur: epiek, lyriek en dramatiek.

Naast de activiteiten als studiekring kiest u zelf een project in de vorm van een expressieve activiteit die nieuw is voor u in de categorie muziek/sport/beeldend/etc., waar u gedurende het studiejaar mee aan de slag gaat. Dit is bedoeld als oefening ter verdieping. U gebruikt uw ervaringen bij uw persoonlijke project weer tijdens de studiekringen.

SK Cultuur van de VS
De vereniging vraagt om meer cultuur in de studiekringen, de vereniging krijgt cultuur! En wel door ons te verdiepen in het veelkleurige land de Verenigde Staten van Amerika. Het zullen niet zomaar avonden worden waarin hamburgers gegeten, Hollywoodfilms gekeken worden en waarin Trump de hoofdrol speelt.Subthema’s als de geschiedenis (bijv. de burgeroorlog), muziek (stromen als gospel, blues, rock & roll die hier ontstaan zijn), journalistiek (new journalism/hedendaagse journalistiek), emigratie (in verleden en/of heden) en religie (bijv. de Evangelicals en TV-dominees) kunnen behandeld worden.

SK Emmanuel Levinas

“Kijk mij aan, dood mij niet.”

Levinas: een Frans-Joodse filosoof van Litouwse afkomst. Hij kan wel genoemd worden een van de belangrijkste denkers van de vorige eeuw wiens gedachtegangen buitengewoon onnavolgbaar maar ongekend boeiend zijn. Centraal in zijn denken staat ‘’de Ander.’’ De Ander vormt geen obstakel voor mijn vrijheid, zij is ook niet mijn gelijke met wie ik het rooien moet, maar sterker, ze vormt de voorwaarde voor mijn bestaan. ‘’Nog voor ik helemaal ‘’ik’’ kan zijn, doet de ander een appel op mij: ‘’Kijk mij aan, dood mij niet’’.’’

De filosofie van Levinas is sterk beïnvloed door de joodse traditie waaruit hij afkomstig was. Hoewel strikt gescheiden van zijn filosofische werken, schreef hij dan ook talloze commentaren op de Talmoed. Grote namen van Levinas’ leermeesters waaraan tijdens de bestudering van deze markante persoon niet voorbij kan worden gegaan zijn Russerl, Heidegger en Buber.

De focus van deze kring zal liggen op Levinas’ meesterwerk ‘’Totaliteit en oneindigheid’’.

SK De slechte mens

Deze studiekring richt zich op het slechte in de mens, waarbij er vanuit verschillende invalshoeken naar het kwaad in de mens gekeken zal worden. Denk hierbij onder meer aan een filosofische, theologische, biologische en historische blik op het onderwerp.

Naast alle filosofen hopen we ook na te denken over de woorden van oud-CSFR-lid Beatrice de Graaf uit haar boek ‘Tegen de Terreur’. Verder zal er ook nog nagedacht worden over biologische/neurologische verklaringen van het kwaad, zoals Cesare Lombrose (1835-1909) dat probeerde te doen met zijn onderzoek onder gevangenen. Zijn visie berust op het hebben van erfelijke eigenschappen die criminaliteit veroorzaken, waar andere mensen die tijdens het evolutieproces al waren kwijtgeraakt.

Thema-activiteit

Tijdens een thema avond is er altijd een lezing. Deze lezingen zullen allemaal rondom een bepaald thema zijn. Binnen Amstelo is het studie karakter een zeer belangrijk aspect. Als student is het belangrijk je brein naast het studeren ook te prikkelen met onderwerpen die verbredend zijn. Er wordt daarom ook altijd geprobeerd de beste lectoren te vinden die passend zijn bij het jaarthema. Elke lector licht natuurlijk weer een ander aspect uit waardoor aan het eind van een jaar alle facetten en visies aan bod zijn gekomen. Afgelopen jaren zijn thema’s zoals macht of ‘Grenzeloos beleven of begrensd leven? aan bod gekomen dit jaar is het thema weer anders. Dit jaar is het thema: ‘Ik heb het leven lief’

Avonden

18 september zal het onderwerp “zinervaring’behandeld worden door filosoof Dr. Victor Kal.
30 oktober komt de medische ethiek aan bod, uitgelegd door chirurg Dr. Justin de Jong.
14 januari wordt het onderwerp geloof en kunst behandeld door kunstenares Wilma Wagenaar.
5 februari komt Prof. Dr. Antoine Bodar om te praten over depressie.
18 maart is er een debat tussen Dr. Bart-Jan Spruyt en Stefan Paas met als onderwerp Het gevluchte leven.
8 april is er een avond over immigratie door Prof. Dr. Ashley Terlouw.
27 mei wordt het onderwerp cultuur en calvinisme behandeld door Dr. Anne Schipper.