Bijbelkring

Bijbelkringen zijn een belangrijk onderdeel van Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. Ieder jaar wordt een bijbelboek behandeld in ongeveer 10 avonden, waarin kennis over het voorgestelde gedeelte wordt verrijkt en persoonlijke gesprekken ontstaan naar aanleiding van een thema dat in het gedeelte naar voren komt. Tijdens deze avonden onthaast je tijdens een gezamenlijke maaltijd, met het hele jaar door hetzelfde groepje civieten die je hierdoor beter leert kennen.

Naast het bespreken van een bijbelboek worden ook bijbelgerelateerde thema’s besproken die je onder andere zelf kunt aandragen naar aanleiding van onderwerpen waar je mee zit of meer over wilt weten.
Juist in je studententijd is het fijn om met medestudenten dingen van God en waar je tegenaan loopt te bespreken. Vragen over geloof en wetenschap, basale geloofszekerheden die soms op losse schroeven komen te staan als je tussen medestudenten leeft die God niet geloven, maar ook vragen waar je als twintiger tegenaan loopt, kun je juist op Amstelo bespreken omdat je vrienden hier deze vragen herkennen.

HV's

De Huishoudelijke Vergaderingen nemen een bijzondere plaats in op de vereniging. Ze vinden zes keer per jaar plaats in het licht van een bepaalde gebeurtenis. Op de HV’s wordt door de Senatus (bestuur) de gang van zaken op het dispuut met de leden besproken. Iedereen mag zijn of haar mening geven waarna de nodige besluitvorming plaatsvindt rond belangrijke handelingen en ontwikkelingen. Deze imposante zaken vinden plaats in een zeer ontspannen sfeer. Kenmerkend zijn bijvoorbeeld studentikoze onderwerpen en ludieke moties terwijl er genoten wordt van overheerlijke pizza’s. De HV’s zijn een verademing voor onze leden en bieden orde, rust en regelmaat op het dispuut.

Borrels

Na elke studiekring is er een borrel. Er wordt onder het genot van een goudgele rakker en frisdrank onder andere nagepraat over de avond. De borrels worden afwisselend gehouden in onze dispuutshuizen.

Dies Natalis

Op 9 december 1958 is Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. opgericht. Dit vieren wij onder de naam van Dies Natalis. Dies Natalis betekent geboortedag. Wij vieren de Dies Natalis door een week lang allerlei activiteiten te organiseren, zowel officieel als ontspannend. Zo is er bijvoorbeeld de diesreceptie waarbij externe contacten zoals familie en andere C.S.F.R.-besturen de mogelijkheid hebben om ons te feliciteren. Daarnaast is er de prediesborrel waarbij er gezellig met elkaar gegeten wordt en cabaret stukjes met studentenhumor opgevoerd worden. Als hoogtepunt is er het gala wat elk jaar in hartje Amsterdam met veel pracht en praal wordt gevierd. Doormiddel van de diesweek wordt onze trots opnieuw beleefd en vieren wij met veel passie onze verjaardag!

Reizen en weekenden

Elk jaar worden een paar weekenden besteed met het hele dispuut. Het najaars- en voorjaars weekend zijn op een kamplocatie ergens in de periferie. De sfeer is goed, de maaltijden reurig en de borrels zo lang er nog zin in is, want niemand hoeft naar huis te fietsen. In de winter is het stads weekend, waarbij iedereen in Amsterdam verblijft, de thuiswoners logeren dan bij dispuutsgenoten. Deze weekenden zijn de beste momenten om elkaar écht beter te leren kennen en vaak is dan ook bijna iedereen aanwezig. Daarnaast is er sinds enkele jaren een buitenlandse reis, waarbij veel leden een weekend meegaan naar een bestemming buiten Nederland. De buitenlandsereiscie zoekt een locatie waar nog niet iedereen is geweest en genoeg is te doen.

Studiekring

Elk jaar hebben we verschillende studiekringen, die worden geleid door een van de leden. Aan het begin van het jaar kies je een onderwerp en daar ga je dan acht avonden gedurende het jaar in een klein groepje over nadenken. Een kleine impressie van de onderwerpen van dit jaar:

SK Keller

Waarom zijn de werken van Timothy Keller zo geweldig populair onder christenen over de hele wereld? Hoe komt het dat zijn kerk stampvol zit? Wat verkoopt hij nu eigenlijk voor boodschap, dat het zo’n ongekend effect teweegbrengt in een samenleving die haast niet minder ontvankelijk had kunnen zijn? Keller beweegt zich in het veld van het Neo-Calvinisme: een stroming die de aloude Calvinistische beginselen met deze tijd probeert te verbinden en die niet alleen naar binnen gericht is, maar ook expliciet naar buiten. SK Keller en het Neo-Calvinisme gaat uitzoeken hoe deze stroming in elkaar steekt, te beginnen bij de twee sleutelfiguren: Herman Bavinck (bekend van de ‘Gereformeerde Dogmatiek’) en Abraham Kuyper (bekend van de oprichting van de VU). Dat deze twee mannen ideologisch aan elkaar verbonden waren blijkt wel uit het feit dat Kuyper Bavinck heel graag als docent wilde hebben op zijn Vrije Universiteit: een hele interessante plek als het gaat om dit onderwerp. Vanuit de geschiedenis zal de SK verder gaan kijken naar de ontwikkelingen van het Neo-Calvinisme, om uiteindelijk uit te komen bij de uitingen ervan in deze tijd met onder andere Timothy Keller.

Deze SK is de ideale manier om op een diepgaandere manier na te denken over het werk van Keller en daarmee ingeleid te worden in de bredere Theologische stroming, met heel veel mooie raakvlakken aan het studerende leven in Amsterdam.

SK Rusland
Regelmatig verschijnt Rusland in het nieuws. Vladimir Poetin kennen we ondertussen allemaal en van de spanningen tussen Rusland en andere grootmachten krijgen we ook het een en ander mee. Maar hoe zijn deze spanningen ontstaan? En hoe zag Rusland er 100 jaar geleden eigenlijk uit?

Bij SK Rusland verdiepen we ons een aantal avonden in deze geschiedenis en pluizen we ook grondig uit welke rol Rusland heeft op het huidige wereldtoneel. Daarnaast richt deze studiekring zich ook op andere Russische kenmerken. Zo wordt er een taalles gevolgd en wordt de Russische architectuur nagebootst met klei-figuren. Ook de Russische wetenschap wordt onder de loep genomen aan de hand van de fysioloog Pavlov.
Studiekring Rusland is dus ontzettend divers, zodat we ons op verschillende manieren kunnen verdiepen in dit veelzijdige land. Over deze mysterieuze grootmacht valt erg veel te leren, bij studiekring Rusland doen wij dat graag onder het genot van een typisch Russisch drankje.

SK Cultuurkritiek
Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het.
Johan Huizinga, In de schaduwen van morgen
Als het begrip ‘cultuur’ zomaar eens rondspeelt in uw gedachten – iets wat mij dus eens
overkwam, omdat ik er nu zo over schrijf – blijft dat eigenlijk een uitzonderlijk vaag begrip.
We spreken wel eens over culturen in het meervoud: de Westerse cultuur (waar wij zelf
onderdeel van schijnen te zijn), de Russische, de Afrikaanse, de Noord-Amerikaanse cultuur;
we spreken ook over culturen die reeds vergaan zijn, zoals de klassiek-Egyptische en
klassiek-Griekse cultuur. Maar wat we daar nu exáct mee bedoelen, dat is een raadsel. Toch
is het een raadsel dat het waard is om ten minste deels op te lossen, en niet in het minst
omdat we voortdurend onderdeel van deze cultuur zijn en ons er op geen enkele manier los
van kunnen maken. Ze is voortdurend om ons heen, terwijl wijzelf als menselijk – Westers –
ras er geheel voor verantwoordelijk zijn dat er een dergelijke cultuur is – dat levert
anderzijds weer op dat er voortdurend kritiek geleverd wordt op onze eigen cultuur, omdat
bij ons ook de verantwoordelijkheid ligt om er iets moois van te maken.
Bon. Dit is dus zo goed als de kwestie die ik graag centraal zou willen stellen, en een werk
dat mij daar in eerste instantie uitermate geschikt voor lijkt is Oswald Spengler’s Der
Untergang des Abendlandes. In dit werk legt hij verschilende culturen naast elkaar,
waaronder de Westerse, en trekt vervolgens ongeveer de conclusie dat die cultuur van het
Avondland nabij haar ondergang is. Tragisch, nietwaar? Er kwamen echter reacties op dit
boek, veelal uit waardering, maar ook met kritiek op de pessimistische inslag. Voorbeelden
zijn Johan Huizinga’s In de schaduwen van morgen en Geschonden wereld, en het boek De
opstand van de massamens van José Ortega y Gasset. In deze werken wordt Spengler’s
diagnose gebruikt om te duiden hoe de Westerse cultuur nu wérkelijk in elkaar zit – een
intrigerende vraag.

SK Ethiek
Stelt u zich het volgende is voor. U staat naast een spoorlijn met een wissel. Over het spoor komt een trein met hoge snelheid aan denderen, het is onmogelijk voor de trein om nog te stoppen. Op dit moment heeft u een keuze: Op het spoor waar de trein nu overheen zal lopen staat een gezin met twee jonge kinderen, deze zullen de trein niet overleven behalve als de wissel omgezet wordt. Maar, op dat andere spoor loopt een oude man die als u de wissel omzet het helaas niet overleeft. Zet u in dit geval de wissel om, zodat die jonge kinderen het overleven? Dit is één van de meest bekende ethische dilemma’s. De ethiek vraagt naar wat u belangrijk vindt, naar welke normen en waarden u heeft. Op deze SK willen wij hiernaar kijken. Wij zullen kijken naar welke normen en waarden er in de ethiek beschreven worden, welke we in de maatschappij om ons heen zien en welke we zelf hebben. Omdat het een groot veld is zal het voornamelijk gaan over de ethiek van de vooruitgang, bijvoorbeeld die van artificiële intelligentie of van designer baby’s. Ook zal er een kleine uitstap gemaakt worden naar de economische ethiek. Natuurlijk is er ruimte voor inspraak, mocht u zeggen, dit vind ik een machtig interessant deel van de ethiek, dan kunnen we daar altijd een sk aan wijden.

Thema-activiteit

Tijdens een thema avond is er altijd een lezing. Deze lezingen zullen allemaal rondom een bepaald thema zijn. Binnen Amstelo is het studie karakter een zeer belangrijk aspect. Als student is het belangrijk je brein naast het studeren ook te prikkelen met onderwerpen die verbredend zijn. Er wordt daarom ook altijd geprobeerd de beste lectoren te vinden die passend zijn bij het jaarthema. Elke lector licht natuurlijk weer een ander aspect uit waardoor aan het eind van een jaar alle facetten en visies aan bod zijn gekomen. Afgelopen jaren zijn thema’s zoals ‘Groen doen!’ of ‘Grenzeloos beleven of begrensd leven?’ aan bod gekomen. Dit jaar is het thema: ‘Crime Scene Investigation’

2021/2022

17 november: ‘Duiveltje op je schouder’
15 december: ‘Sex, drugs, rock and roll’
19 januari: ‘Deux ex Machina’
30 maart: ‘Salomo gelijk’
26 april: ‘Advocaat van de duivel’
1 juni: ‘De weg terug’

Gebedskring

Af en toe komt er een groepje leden van Amstelo samen voor de gebedskring: een moment waarop de tijd wordt genomen om te bidden voor het dispuut, de stad Amsterdam, alles wat er in de wereld gebeurt en voor persoonlijke zaken. Je kunt hier altijd bij aansluiten, je wordt opgewacht met een maaltijd. Heb je ergens gebed voor nodig, maar lukt het niet om naar de gebedskring te komen? Laat het ze (anoniem) weten via deze link, dan nemen zij het mee!