Societas Alumnis Amstelodamensis

Welkom bij de S.A.Am.

De Societas Alumnis Amstelodamensis (S.A.Am.) is sinds 2018 het oud-ledendispuut van het hoofdstedelijk dispuut der C.S.F.R. Hier vindt u alle informatie over het oud-ledendispuut, zijn activiteiten en hoe u oud-lid wordt. 

Oud-ledendispuut:
Al jarenlang (sinds 1955) kunnen ex-leden na hun lidmaatschap bij Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. disputum der C.S.F.R. oud-lid worden van de R.R.Q.R. Over de R.R.Q.R. zie: https://rrqr.nl/. Toen er behoefte ontstond aan oud-ledendisputen is de structuur van de R.R.Q.R. herzien en sindsdien bestaat zij uit 9 oud-ledendisputen.

Zo is in 2018 de S.A.Am. opgericht. Op dit moment bestaat de S.A.Am. uit zo’n 75 oud-leden. Jaarlijks ontvangen oud-leden tweemaal een nieuwsbrief waardoor zij op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen het dispuut Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. Daarnaast wordt er minstens één maal per jaar een oud-ledenactiviteit georganiseerd in de vorm van een oud-ledenmaaltijd. En verder zijn oud-leden van harte welkom bij alle thema-activiteiten en op een moment tijdens het stadsweekend.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap in een notendop:

  • De C.S.F.R. organiseert in samenwerking met de R.R.Q.R.  en Wapenveld een  jaarlijkse bijeenkomst voor leden en oud-leden;
  • U ontvang jaarlijks een digitaal nummer van de DC en Wapenveld;

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.:

  • Organiseert per  jaar  minstens  één  oud-ledenactiviteit;
  • Verstuurt minstens  twee  keer  per  jaar een digitale oud-ledennieuwsbrief;
  • Verstrekt u inloggegevens voor het oud-ledengedeelte op de website waardoor u foto’s kunt bekijken en oude nieuwsbrieven teruglezen;
  • Verstuurt uitnodigingen  voor  lustra  van  de  C.S.F.R.;  zowel  disputair  als  van  de  C.S.F.R.;

De R.R.Q.R.:

  • De contributie bedraagt €15,- per jaar, waarvan €2,50 terecht komt bij de R.R.Q.R., €0,50 bij het C.S.F.R.-lustrum en €12 bij Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.  Het blijft mogelijk om  een  gift  over  te maken naar het dispuut van herkomst.

Aanmelden:

Traditioneel schrijven ex-leden een afscheidsbrief waarin ze terugblikken op hun tijd op het dispuut en hun oud-lidmaatschap aanvragen. Deze afscheidsbrief is sinds 2019 niet langer een verplichting oud-lid te kunnen worden, maar deze brief wordt door het dispuut gewaardeerd! In ieder geval is het ook mogelijk deze brief te schrijven nadat u ingehamerd bent als oud-lid. Aanmelden kan door hier te klikken. 

Uw aanmelding wordt door de disputaire abactis doorgezet naar de vice-abactis der C.S.F.R. zodat u op de eerstvolgende Huishoudelijke Vergadering der C.S.F.R. geïnstalleerd wordt als oud-lid. Op de eerstvolgende disputaire Huishoudelijke Vergadering, wordt u ook disputair ingehamerd als oud-lid. Hierna zult u een bevestiging daarvan krijgen van de abactis.

Contact:

Voor vragen over uw lidmaatschap kunt u terecht bij de abactis abactis@csframsterdam.nl en voor vragen over de oud-ledenactiviteiten kunt u terecht bij de oud-ledencommissie: oud-ledencie@csframsterdam.nl.