Dispuutslied

Het dispuutslied draagt bij aan de trots van het dispuut. Het lied gaat volgens de melodie van Fortune plango vulnera van de Carmina Burana van Carl Orff (1895-1982).

1a

In ea urbe nobilissima
conviendum est nobiscum.
Studemus verbo Dei
ad laudandum Deum unum.
Qui conamur crescere
fide et amore
cupidi cognoscere
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!
Latet cui qui nesciet
sed non cui cognovit
id secretum sacrum est
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

1a vertaling

In deze zeer aanzienlijke stad
wordt er door ons bijeen gekomen.
Wij bestuderen Gods woord
om de ene God te loven.
Wij proberen te groeien
in geloof en liefde
verlangend te leren kennen
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!
Verborgen voor wie het niet weet
maar niet voor degene die het heeft leren kennen
dit geheim dat heilig is
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

1b

Waar eindeloos de Amstel stroomt
Door Vondels oude stede.
Waar menig heerenhuys nog droomt
Van een groots verleden.
Daar in deze schone stad,
Bonders en Gergemsen,
treft gij op uw levenspad:
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!
Zoudt gij komend in die stad,
beter kunnen wensen.
Als disputum op uw pad?
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

2

Zijt gij student in Amsterdam,
Neêrlands schoonste stede,
Vierduizend jaar na Abraham
(Heel erg lang geleden)?
Staande in die grote stad,
Wereldse tendenzen,
Treft gij op uw levenspad:
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!
Middenin een wereldstad,
Bonders en Gergemsen,
treft gij op uw levenspad:
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

3

Niet over rozen gaat het pad
Van studie en studeren,
Steeds trager stroomt het Gronings vat,
Men laat ons steeds meer creperen.
Luister dus goed naar dit lied,
Bonders en Gergemzen!
Beter vrienden vindt gij niet:
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!
Zingt met ons dit fijne lied,
Urkers en Kretenzen,
Heus wij zijn zo gek nog niet,
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

4

Gezellig eten met elkaar,
Of toch nog even wachten?
Is het ditmaal voor zessen klaar,
Of wordt het weer na achten?
Maaltijd op de Looiersgracht,
Culinaire wensen,
Is er aan bestek gedacht?
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!
Macaroni, onverwacht,
Welgevulde pensen,
Dames worden thuisgebracht,
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

5

Door berg en dal klinkt hoorngeschal,
En kijk een poosje later,
Vergadert het disputum al:
Simul iustus et peccator,
Amicae et amici,
Praeses, prealabel
(Tiedeldum et tiedeldie,
mores miserabel).
Amici et amicae,
Dit is de essence
(tiedeldum et tiedeldae),
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

6

Bij ons wordt amicitia
Met elan bedreven.
Dat is hier de traditie, ja,
Daarom draait ons leven.
Doet gij aan studentensport,
Hockeyen of tenn’sen?
Weet gij wel wat er aan schort?
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!
Gaat gij somwijls op de hort,
Kunt gij veerdig densen?
Foei! Weet gij wat er aan schort?
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

7

Ter studiekring kan Kants ‘Kritik’
In ’t rein vernuft bezinken.
Ginds worstelt een met Braakensiek’,
Ach, hoe zijn wij bij de pinken!
Studiehoofd of meesterbrein,
Laat uw int’ligente Hersens
ons ten dienste zijn!
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.T.E.!
Wonderkind of weet-genie,
Voor uw zeer intense Hersens
heet uw evenknie:
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

8

Wie maalt ze daar zo kundig fijn,
Wie kraakt daar zo belezen
De harde nootjes van Calvijn?
‘T zal de bijbelkring wel wezen.
Elke woensdag bijbelkring,
Thessalonicensen,
Altegaar in mijmering,
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!
Hier en daar ziet gij een bril,
Menigeen heeft lenzen,
’t is maar net wat of ge wil,
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

9

De Civitate, Wapenveld
Van begin tot eind gelezen?
Ge zijt voorwaar een koene held,
Uw volharding zij geprezen!
Evenwel, er is een blad,
Niet te evenaren:
Elke keer ligt op uw mat:
Amstelodamare!
Neem voortaan naast het RD
-Leesvoer voor de zware
Avonden zonder TV-
Amstelodamare!

10

Kent gij, disputen, ons nog niet?
Luister dan en bevet.
Hier rijst een fijn, gevoelig lied:
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. heeft ‘t!
Ook al kunnen ze in Delft,
Drinken, drinken, mensen!
Vrouwen kiezen liever zelf!
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!
Neen, dat vindt ge niet in Delft,
Evenmin in Leiden:
Bij ons is meer dan de helft:
Amstelodameiden!

11

In Utrecht heeft de Civitas
Honderd theologen;
En Grönningen heeft Pieter Plas.
Maar wij zijn daar teugen!
Wij zijn klein en zij zijn grøt;
Trørige tendenska!
Wij zijn maar een kløn dispøt,
Amstelodamenska.
Kleuter løst gij smørrebrød?
Vi ar inte Svenska!
Alle gekheid op een kløt,
Amstelodamenska!

12

Ye people of the refo kind,
Listen well and shiver.
Don’t beat our words into the wind,
We’ve a whole lot on our liver.
All ye people in this town,
Use your common sense,
We’re the jewel in the crown:
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!
Coffeeshops are not enough:
use thy common sense:
just become a member of
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

13

Psychomobiel in pyamablauw
Hoe valt daar mee te leven?
Maar toch, het lijntje blijft ons trouw,
Daar ging ze langs zoëven!
Saab en Volvo doen ons niets,
Noch Mercedes-Benzen,
Wij gaan lekker op de fiets!
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!
Had ge soms een nieuw rijwiel,
dat nu net gejat is?
Kwel toch niet uw arme ziel,
Fietsen zijn hier gratis!

14

O, groen en blozend eerstejaars,
Uit Appelscha of Benn’kom,
Een groot talent als gij is schaars:
Welkom, driewerf welkom!
Woont gij reeds in deze stad,
Of blijft gij forenzen?
Voor uw beiden is er wat:
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!
Ziet, ginds staat de regenboog,
hoort de regen plenzen!
Doch hierbinnen zit gij droog,
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

15

Van Domstad tot Martinistad
Beroemd om haar verleden,
Befaamd van Praag tot Trinidad:
Neêrlands schoonste stede!
Kalverstraat en het Begijn,
Kan ons land ooit zonder,
Westerkerk of Leidseplein,
Hollands wereldwonder!
Wereldstad met wereldfaam,
Elke zoeloe kent ze –
En zodoende onze naam:
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!

16

Negen december is de dag,
die wij met vreugd’ herdenken.
Amici gaan met brede lach
aan tafelpartners denken.
Blauw papier en rose met goud.
Slagroom wil wel horen
of amicus van haar houdt:
AmstelodamorE!
Zegt een amicus verward
en met rode konen:
“Amica, je trof mijn hart”♥
Amstelohormonen!

17

Als Amsterdams dispuut der civitas
vieren wij trots onz’ verjaardag.
Vrolijk genietend heffen wij het glas:
Negen december is een feestdag!
Senatoren traden aan
aspiranten kwamen
vriendschappen zijn weer versterkt
Amstelo-wij-samen!
Dankbaar voor het jaar erbij
gala en receptie.
Redes klinken ook daarbij
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.!